Fjelltomter


For informasjon om tomter, bygging osv. kan du ringe Lars Vidar på mobil: 48004802.
Du kan også sende mail til: lv@fjelltomter.no

Hytte og Tomteoversikt.


OBS! Ny tomt snart klar till å legges ut for interessenter. Tomt 22 kan nå vises.

På kartet ser du en totaloversikt over hyttefeltet slik tomtene er plassert. Hver hyttetomt er markert med en sirkel og i hver sirkel står et nummer. Nummeret i sirkelen er tomtenummeret på feltet.

Tomtenummeret må ikke forveksles med tomtenummer i eiendommens gårds og bruksnummer, da de på kartet kun fungerer som en oversikt. Klikker du på sirkelen kommer du til en egen side som omhandler den aktuelle hyttetomten, eller hytta som står på aktuell eiendom. Veien som går inn i hyttefeltet kommer inn i det nedre høyre hjørnet, som da blir sørøst. Hele feltet ligger dermed i skråningen møt sørvest og har glimrende solforhold hele året.

Oppdatert pr. sensommer 2014. Veien til tomter 15, 18, 19, 20, 21, 22 og 9 godt i gang, men ikke ferdigstilt. Tomt nr. 3 er den siste som ferdig utbygd, tomt på 21 er solgt og byggearbeid i gang. Tomt 9 er solgt og 22 står for tur for utbygging til nye hytteeiere.


Klikk på en tomt på kartet under for å lese mer om tomtene og se bilder!

Kart over tomter og hytter

Fjelltomter.no - hyttetomt på fjellet!