Fjelltomter


For informasjon om tomter, bygging osv. kan du ringe Lars Vidar på mobil: 48004802.
Du kan også sende mail til: lv@fjelltomter.no


Kjørevei

Hvordan finne ledig tomt og hytteRiksveien opp Numedal fra Kongsberg ( eller omvendt vei fra Geilo) er en trivelig vei å kjøre. Det er forholdsvis lite trafikk og sjelden store køer, selv i de store utfartshelger. Man kjører mer eller mindre langs Lågen oppover Numedalen og krysser den også noen ganger. På steder som Lampeland, Veggli og Rødberg er det muligheter for å gjøre innkjøp på vei til hytta. I Uvdal er det også Coop butikk samt en handelsmann på Bjørkeflåta.

På begynnelsen av stigningen opp til Dagaliplatået (eller omvendt om man kommer fra Geilo) er det avkjøring ved Hagan (til venstre) på veien inn mot Jønndalen. En kommunal vei som nylig er kraftig utbedret. På denne veien kjører man ca 6 km og ser en avkjøring til høyre ved renovasjonsbu ”Jønndalen I”.

Man kommer da inn på en privat vei som fører opp til hyttefeltet Gvonnestølen. Veien har relativt stor stigning og etter ca 2 km kommer man til feltets første hytte på venstre hånd. Veien går videre ca. en drøy km gjennom hyttefeltet med en snuplass på enden. Sommerstid fortsetter skogsveien (lite kjørbar for vanlige biler) videre fra snuplassen og langt inn i fjellet.

Hytteveien sommervedlikeholdes og hytteeierne deltar i kostnaden for vinterbrøyting. Hytteveien er dermed som hovedregel åpen for ferdsel til hyttene.

Fjelltomter.no - hyttetomt på fjellet!